Гідравлічні двигуни призначені для перетворення гідравлічної енергії (подача, тиск) в механічну (крутний момент, частоту обертання). Існує велика різноманітність типів конструкцій гідравлічних двигунів причому, більшість їх типів мають конструкцію аналогічну з гідронасосами. Гідродвигуни (гідромотори) застосовуються в гідростатичних приводах, відносяться до гідромашин об’ємного типу. Під об’ємним гідромотором розуміють в загальному випадку, гідродвигун, в якому енергія потоку рідини перетворюється в механічну енергію в процесі переміщення під дією сил тиску робочого елементу (поршня, пластини та ін.), при заповненні рідиною робочої камери.

Конструктивно розрізняють наступні типи гідромоторів:
• Шестерневі гідромотори;
• Героторні гідромотори;
• Пластинчасті гідромотори;
• Радіально-поршневі;
• Аксіально-поршневі гідромотори з похилим блоком;
• Аксіально-поршневі гідромотори з похилим диском;
• Багатотактно-аксіально-поршневі гідромотори;
• Лінійні гідродвигуни (Гідроциліндри);
• Поворотні гідродвигуни;